• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/
 • https://twitter.com/
KALECİK KÖYÜNDE

OĞUZ BOZOKLAR KOLU YILDIZHAN SOYU AVŞAR OBASI HERİKLİ AŞİRETİ

OĞUZ BOZOKLAR KOLU YILDIZHAN SOYU BEĞDİLLİ OBASI BARAK TÜRKMEN AŞİRETİ ARAPLI OYMAĞI
VE
KIRIM TÜRKLERİ 

MENSUPLARI YAŞAMAKTADIR.

KALECİK 1750 YILLARINDA NEVŞEHİR BÖLGESİNDE TOPLAM 16PARE HERİKLİ KÖYÜNÜN BAŞ MUHTARLIĞINI YAPMIŞTIR.
HOŞGELDİNİZ

SOYUMUZU TANIYALIM

.

         KALECİK KASABASINDA YAŞAYAN KABİLELER 
               VE GELDİĞİ YERLERE AİT BİLĞİLER         

 1-KIRIMLILAR: Kalecik köyüne ilk gelenler olarak birinci hane ve kaleciğin ilk kuruluşunda( KIRIMLILAR) yani diğer adları  (ÇOPUROĞULLARI) olarak anılan kabile olarak bilinir ve söylenir.Şimdi kalecikte soyadları: (ŞAHİN-YALÇIN-ERCİYAS-GÜLEÇ) olan sülalenin tamamı kırımlılardır.Yine aynı boydan halen Köşektaş-Abdi köylerinde  Kırımlılar vardır.Bu aşiretin Kırım Yarımadasından zorunlu göç ile Erciyes dağı eteklerinde kaldıkları bilahere 1800'lü yılları başında Kalecik köyüne geldikleri 1866 yılında da Kalecik Köyünü kurdukları Su götürmez bir gerçektir muhtemelen  kırımlı beyi memiş ağa üç evlilik yapmış  ilk eşinin adı dudu ikinci eşinin adı incile olduğu kayıtlarda olup AVŞAR aşireti Tomarza  ilçesi TAF köyünden bir kadın ile evlenip pazarcık yaylakasında bir olay sonucu baba evine gönderdiği rivayet edilmiştir Kızlarından sultan kırşehirin karaboğaz köyünden hatiplere gelin gitmiştir akrabalık bağlantısı unutulmak üzeredir bir kızı rahime Boğaziçi köyünden hacıosman ağa ile evlenmiş şimdiki Ercan  soyadlı ailenin efradı torunları olur bir kızı HACIAYŞE  alikea oğlu ömer kea(İbrahim) ile evlenmiş Ahmet muharrem cennet ve Fadime çocukları olmuş kalecikteki Türkmen ve Erdoğan aile gurubu torunlarıdır memiş ağanın köyümüzdeki  .( AVŞARLAR) boyunun ataları (AVŞARMEHMET)  Oğulları (süllü)  (memiş)  (ömer) olup (süllünün oğlu hacıibrahim onun oğlu Ali Akıncı) .Memişin oğlu Hasan)    bunun oğulları Murat ve Muzaffer yalçın ve Oğullarıdır)  AVŞARÖMER.) oğulları ( Bayram) ; oğlu (Hacımehmet yalçın) ve oğulları, memiş yalçın) ve oğulları)  (Hacıömer yalçın) çocuğu yok) ( HACIALİAĞA) memiş ağanın oğludur   Onunoğlu( MOLLAMUSTAFA oğulları (durdu ve hacı osman erciyes) Memiş ağanın diğer oğlu HACIİSMAİL oğlu HACIMEMEHMET AĞA oğlu /HACIİSMAİL OĞLU mustafa ve oğlu Hacımehmet şahin ve çocukları (GÜLEÇ) ailesinden (Hüseyin) oğulları Hacıibrahim oğulları İsa ve Hüseyin güleç ve çocukları) Mehmet ve oğlu mustafa güleç oğlu ve torunları) Hacımustafa (TALİ) çocuğu yoktur  MOLLA kızları fadik ve urkiye güleç HACIÖMER (koçluk) çocuğu yok KARADERVİŞ Oğlu İsmail güleç oğulları memiş derviş adnan  ve çocukları) (Yaşar güleç onun oğlu Bayram  ve oğlu) tamamı memiş ağanın torunlarıdır kalecik ulu camisini ve hemen bitişiğindeki konağı kırımlılar inşa etmişler ilk su değirmenini çopuroğulları yapmışlar  kırımlıların beyi memiş ağa 16 pare herikli köylerinin ser muhtarlığını yapmıştır edraftaki herikli köylerine hane yerleşim taksimini bizzat yapmıştır çapanoğlu ayanlığı ile arası kız isteme nedenli açılan memiş ağa oğullarının kızlarının bir kısmını alarak karamanoğlu beyliği toprakları içindeki Acıgöl ilçesinin şimdiki kozluca köyüne yerleşmiş mezarı 5inci kuşak torunu öğretmen hacımehmet şahin tarafından anıt mezar olarak yaptırılıp halen soyadı( demir üçlü  Güçlü Özdemir)  gibi sülaleler torunları kozlucadadır.1950 yılından sonra kalecik deki akrabaları ile tanışmışlardır kozlucadaki mevkii ve yer adlarının çoğu kalecikteki yer adları ile aynıdır

2-HACIALİOĞULLARI: (ARAPLI)Bu kabile şimdilerde Hacıaliler olarak anılmaktadır.Köyün 6 ve 7.hanesidir. Soyadları -DEMİR-GÖKTEPE-KASIMOĞLU' ve TARIMCI Olan ailelerdir.Aslen Hacıali mahallesi olarak anılan kabile   daha önce araplı mahallesi olarak anılmıştır.Sebebi  ise bu kabilenin tamamı ARAPLI aşiretine mensuptur.Araplıkla bir alakası olmayıp bu şan sadece isimden hareketle söylenmiştir keza öncelerde isim olarak kullanılmıştır ondan dolayı araplı diye söylene gelmiştir ataları (ARAP MUSTAFA) ve eşi (MERYEMDİR)   oğulları (HACIALİ) ve onun Oğlu (MEHMET.KARAOĞLAN) Oğulları HANİFİ ve MUSTAFA  HANİFİNİN  oğullarI (Hacıbey kasımoğlu) oğulları şeref şevket kemal Kasımoğlu ve (Mehmet Kasımoğlu) ve oğulları Hamdi Muammer Esalet Kasım) Kasımoğullarıdır Hacıalilere zamanla (KASIMLILAR) Denmiştir Oğuzboyları adlı Kitabında Yazar(İsmail uçakçı) (KASIM),aşiretinden Sayfa 379) bahsetmiş kasımlıların Beğdili Aşiretine bağlı Boy olduğundan ve BARAK ve ARAPLI  aşiretinin RAKKAYA zorunlu iskana tutulduğunu KESKİN ilçesine Bağlı ARAPLI (şimdi adı kurşunkaya) köyünü ARAPLI aşiretinin kurduğunu sayfa(174) bahsetmektedir.) Bu kabilenin tamamı Beğdilli obası Barak Türkmen Aşireti Araplı koluna bsğlıdır.Karaoğlanın ikinci oğluMUSTAFA Onun 1.oğlu (ALİ DEMİR) Oğulları Hacıömer ,Mustafa, ve Bayram demir ve çocukları) MUSTAFANIN 2.oğlu(MEHMET) Oğulları ömer nafiz ve mustafa demir:) MUSTAFANIN 3.OĞLU İzzet Oğulları Saadet ve Sami dir.(HACIALİNİN) ikinci oğlu (MUSTAFA.eşi HAVVA) (Alikeanin kızıdır) iki kızı vardır zalha ve( sultan) ŞAHİN) Ailesinin büyük ebesidir zalha belekliye gelin olmuş onun çocukları (mustafa kavak ve kızı Hayriye) şimdiki kavak ailesinin evinin yeri dedeleri mustafanın evidir(yazıcıoğlu göksel ve kervancıoğlu ailaleridir)  (HACIALİNİN) üçüncü oğlu (KARABEKİR)Onun çocukları ( EFE mehmet oğlu şahin) yeter demir: Şefika Tarımcı:Rukiye özkan) olup Karabekir Çanakkalede şehit düşmüştür  dördüncü oğlu (HACIHASAN) Oğulları (HACIALİ:  MUSTAFA: VE YAŞAR DEMİR) ve  hacının oğulları Hakkı Salim Mahmut Tarımcı ve çocuklarıdır) (Mustafanın ) oğulları Bekir Hasan ve Ahmet Demir.Ve çocukları (YAŞAR DEMİR)  oğulları şeref ve Mehmet Demir (HACIALİNİN) 5.İNCİ oğlu(HACIALİMEHMET) onun oğulları Hacımustafa demir oğulları Şahin Metin Çetin Mehmet Demir VE çocukları);Hacıalimehmetin ikinci oğlu (Hacıali) ve oğulları Hacımehmet ve Mesut Demirdir…ARAPMUSTAFANIN) DİĞER oğlu (KOCA ÖMER) onun oğlu (HÜSEYİN ÇAVUŞ) ve Oğulları Ömer Göktepe Tural ve Çocukları) .(ikinci oğlu Mustafa göktepe) oğulları cihat hüseyin fethi Göktepedir).Ataları Kocaömer) ve (Çoban Bekir) Sarıkamış harekatında şehit düşmüşlerdir ,,.Bu kitabi yazan Ben Feridun Türkmen üçüncü göbek Atamız Alikeanin eşi (HATİCE.) 'nin Arap Mustafa ve meryemin kızı olduğunuda not düşerim

3-ALİKEALİLER: Kalecik köyünün 50.hanesinde kayıtlı bulunan Alikealiler köyün kuruluşundan sonra Ankara'nın Karadağ  yöresinden  kalecik köyüne  gelmişlerdir  aslında ahmet cevdet  türkayın on altı on yedi ve  on sekizinci yüzyılları Aşiret oymak Cemaat ve iskanı Adlı eserinde karadağlı yörüklerinin karesi sancağı edremit kazasında yaşadıkları görülmektedir şimdi balıkesir vilayetinin Büyükşehir yasası ile mahalle olmuş beldesidir(KARESİ) Karesioğulları beyliktir örnek osman oğullar çapanoğulları gibi   ,Kalecikte Muhtarlık kurulduktan sonra 3.sırada olarak muhtarlığı en uzun yapan ailedir.İlk ataları Karadağlı (KARA OSMAN) adıyla anılmış olup onun oğlu .(DURAN) onun oğlu(ALİKEA) Alikealilerin yani Türkmen Erdoğan koçtürk Ateş Aile Gurbunun dedesidir  Karadağlılar kabilesi Ankaradan göçederek                                                 gelip yerleşmişlerdir   Alikeaden önce ayrılan aileler ) (ÇOLAKAHMETOĞULLARI) (yılmaz)soyadlı (Halilliler) ve (Matra) soyadlı hacı İbrahim oğllarıda bu aile gurubudundandır (çolakAhmetoğulları)  kabilesinin ikiye  ayrıldığıda doğru bilgidir keza iki kuşak evvel bu aileler emmioğlu diye biribirilerine hitap etmişlerdir şimdi köyde bulunan (Halil Yılmaz ve çocukları) (HASAN YILMAZ ve çocukları) (Besim yılmaz ve çocukları) (İsmet Yılmaz ve çocukları) (HALİLLİLER) (MEHMETALİ MATRA) Oğulları İbrahim Dursun Hüseyin ve Ahmet matra ve çocukları VE AHMET ve Şakir matra (HACIİBRAHİMLİLER) olarak Ayrılmışlardır) (KARAOSMAN) oğlu Duran ve Duranın oğlu Ali Muhtarlığı alınca zamanın adetlerine göre muhtarlara KAYE denilmiş ve bundan sonra ALİKEALİLER olarak anılmıştır.Ali 30 yıl,oğlu Ömer 30 yıl bilfiil  aralıksız muhtarlık yapmış olup alikea oğlu molla duran da ara muhtarlık yapmıştır   sonra oğlu AHMET) Muhtarlık yapmış kardeşi MUHARREMDE muhtarlık yapmışlardır ..Ahmet in oğulları (HACIİBRAHİM) Onun oğulları (AHMET.Oğlu İLHAN)  (ALİBEY. Ve  Oğulları YÜCEL.ÜNAL ve KÖKSAL Türkmen (METİN;oğlu O.HAMDİ) ve FERiDUN. Oğlu İBRAHİM TÜRKMEN ve (MUHARREM) OĞLU HAMDİ) Onun oğulları numan muharrem necip salih Erdoğan )Hamdi ve Kocamustafanın oğlu Hasan muhtarlık yapmışlardır .ömer keanin AHMET  MUHARREM boğaziçinde battal ile evlenen CENNET  hasanlarlı karacakurt aşiretinin önde gelen beyi ali bey ile evlenen FADİME hanım ali keanin oğlu ömer keanin (İbrahim) çocuklarıdır alikealiler kalaycık köyüne geldiklerinde hayvancılıkla uğraşmış sonradan kırımlı ve hacıalilerden  evlilik yaptıktan sonra rençberliğe başlamışlardır uzun yıllar muhtarlık yapmalarına  rağmen geniş arazilere sahip olamamışlardır (ALİKEANİN) ÖMERKEADEN)Sonraki oğlu MUHARREM seferberlikte kalmış bir kızı Şehzade (Ali ve Mehmet Demirin Annesi Kalmıştır) MOLLADURAN) oğulları Hasan Hacı .Mahser .Avşar olup ve (Hasanın Oğlu Süleyman Gazioğlu ve Oğulları) ikinci oğlu (Hacının oğulları Mustafa Yaşar Bekir Mehmet Duran koçtürk ve bunların oğullarıdır) MAHSER) Oğulları Hasan; Ali; Ömer koçtürk ve oğulları-)  ( AVŞAR oğulları Memiş ve Musa Kocatürk ve oğullarıdır NİYAZ çocuksuz (KOCAMUSTAFA) oğulları Osman ateş ve oğulları) (Hayrı ateş ve oğulları) Hasan ateş ve oğulları Memili  ve Yağmur ateş ve oğullarıdır) (HACIALİÇAVUŞ) Oğulları Hürrüyet onun oğlu YAŞAR Türkmen (HACI) onun Oğlu Ali Türkmen.bütün alikealiler TÜRKMEN soyadını almışlar sonradan değiştirenler olmuştur Şimdi ise Ömerkeali-Molladuranlı-Kocamustafalı-Hacıaliçavuşlu olarak 4 boydan ibarettir.

4-EMİRLİLER: Emirli sülalesinin geldikleri yer kesin olarak bilinmememekle beraber Adana yöresinden geldikleri rivayet edilmiştir.bir kısım emiroğulları mucura yerleşmişlerdir Halen Kalecikte soyadları: YAZGAN-KARAMANTAY--KALE- olarak anılan sülalenin toplamı emirli kabilesindendir emirli kabilesinden birisi osmanlı ordusunda mülazımSUBAY olarak görev yaptığı ondan dolayı emir subayının adından esinlenerek emirliler dendiği rivayet edilir.istiklal savaşında emirlilerden askere  beş  kişi cepheye gönderilmiş bunlardan Mustafa çanakkalede şehit düşmüş bektaş muharrem Ahmet çavuşlar ile çöllo İbrahim köye dönmüşlerdir Göç olayları ile kısmen ayrılmışlardır.köyde halen beş hane kadar yaşamaktadır  Emirliler (EMİR OSMAN) Aile gurubu soyadı kale olan Karaali oğlu (AHMET:oğlu turgut Kale)  (OSMAN oğulları ali ve Bayram kale (ZEKERİYA .ve oğulları cemal ve selami kale olup) (EMİR AHMET) oğulları ALİ.onun oğlu Küçük Ahmet yazgan ve oğlu Hüseyin) (TÜLÜ MUSTAFA ve oğlu MEHMET bunun oğulları Mustafa Halis ve Yalçın Yazgan ve oğulları (BEKTAŞ çocuğu yoktur) (MUHARREM.oğulları Yaşar Bektaş Suat Yazgan ve oğulları (AHMET ÇAVUŞ.ve oğlu Nihat  yazgan ve oğulları Kadim ve Ahmet yazgan )  (ÇÖLLO İBRAHİM oğulu Mustafa çöloğlu oğulları İsa ve Nami çöloğlu) Ali karamantay ve çocukları.(Tıngıl) da aynı aileden çöllonun kardeşi olur oğlu (Hacımehmet )Tıngılın oğludur kıtlık yıllarında konyaya gitmiş orada kalmış ölmeden önce köyüne gelip gitmiş çocukları konyada kahvecilik yapmaktadır akrabalık unutulmak üzeredir

5-ETHEMUŞAKLARI: Şimdi Köyde Yaşayan Soyadı EREZ  BAŞARAN ve ETEMOĞULLARI. Atası olan (ALİ) ve (MUSTAFA) Kale caminin hemen kuzeyinde iskan olmuşlardır (KÖRALİNİN VE MUSTAFANIN) Babası  Etem Annesi Şefre oğulları ALİ onun  oğlu Hacıüseyin  onun oğulları (Mustafa Erez ve oğulları salim ve üseyin erez) ( Ali erez ve oğulları hüseyin Mesut Kuddusü erez) köralinin kardeşi (MUSTAFA.oğulları (HALİLİBRAHİM) oğulu Mehmet Başaran çocukları Nurettin ibrahim Yaşar murat Merdin başaran) (Etem Başaran ve çocukları Muhuttin yüksel Başaran) (Ahmet Başaran oğulları Yaşar ve Mustafa Başaran) (MEHMET.oğlu Etem ve oğlu İbrahim etemoğlu ve çocukları) köralinin   mustafanın anneleri Burunağıllıdır) ancak bu kabileleri emirliler olarak kabul ederler aslında emiroğulları ayrı bunlar ayrıdır sadece evlilikler yakınlık sağlamıştır

6-KARAMEHMETOĞULLARI: Bu kabile        Kızılağıldan gelmiş Çökelek aşiretine mensup olduğu araştırmacı yazar ismail uçakçının oğuz boyları aşiret oymak cemaat adlı eserinde bahsedilmektedir keza aşiret adı buradada san oolarak kullanılmıştır halen Kalecikte soyadları OLUÇAY- olan Karaoğlanlılar ve soyadları KAYA olan Hamzalılar kabilesinden müteşekkil olup aslen Köşektaş köyünden geldikleri söylenmiştir.Her iki sülalede de isimler ortak olarak Mustafa-Osman-Mehmet olarak konulmuş ilk soyadı kanunuyla Özçay olarak soyadı almışlar ve sonradan KAYA ve ULUÇAY olarak değiştirmişlerdir.kızılağıl köşektaş köyünde akrabalıkları olup unutulma evresine gelmiştir  hamzallıların babası (HAMZA karısı sultan kızılağıllıdır Hamzanın oğlu MEHMET bunun oğulları Osman kaya bunun oğulları Muzaffer Mehmet Fazlı kayadır) Mehmetin ikinci oplu Mustafa oğlu Uğur kaya)üçüncü ooğlu Ali Azimlioğlu ve oğlu murat)  mehmetin küçük oğlu sali kaya ve oğlu (karaoğlanlıların atası dede (mustafa oğlu OSMAN KARAOĞLAN)) annesi kayaltılı cinin kızı Fadimedir cadavat (fadime)karıdır oğulları HAKKI bunun oğulları irfan idris atalay oluçay,dır)ikinci oğlu MUSA oğulları Osman Sami Naim oluçaydır)üçüncü oğlu(MAHMUT oğulları Yaşar Cevdet Selami oluçaydır dördüncü oğlu (BAYRAM oğulları cengiz ve Şahin oluçaydır (beşinci oğlu Necati çocuğu yok (altıncı oğlu Mustafa ve oğlu Yücel oluçaydır

7-ESELLİLER: Eselli kabilesi ilk zamanlar Hınıslılar olarak söylenmiş soyadı kanunundan önce de HÜSEYİNOĞULLARI olarak anılmıştır.1936 yılı ilkokul kayıtlarında da bu gerçeğe rastlanmıştır.Soyadı kanunu ile bu kabile tamamen YILDIRIM soyadını almışlardır. Esenin oğlu (ALİ) oğlu ibrahim onun oğulları Hidayet ve Hasan yıldırım ve çocukları)-oğlu Hasan ve oğulları Mustafa ve Ali Yıldırım ve çocukları) ( Kadir ve oğulları Mehmet Abdullah Memiş Yıldırım ve çocukları) .Bunların babası Çoban Ali olup anneleride Boyabatlılardan Hava'dır.Evlilikler sonucu kalecikte her mahalle ve kabilelere girmişlerdir..Kesin olmamakla beraber duyumlardan anlaşıldığına göre Erzurum-Hınıs taraflarından geldiği söylenmiştir.daha öncelerde bu kabileye HINIŞLILAR denmiş ses yitimi ile böyle telaffuz edilmiştir

8-KEÇELİOĞULLARI: Keçelioğulları halen köyde yaşayan ve soyadları: İNCE-ÇALIŞKAN-DENİZ olarak bilinen sülalenin tamamıdır.Bu kabilede kalecikte ikinci olarak Akçakoyunlu Türkmen boyuna mensup olup Yağlı köyünden geldikleri bilinmektedir.Soyadı İNCE olanlar Keçelioğlu musa ve oğlu (DERVİŞ BUNUN Oğullarıda HACIOSMAN.oğlu Derviş ince) MUSA.oğlu Göksal ömer tamer ince (İSMET,ve oğlu isa ince. Osman ince (kodal)oğlu bilal ve oğulları  osman habip hakan ismail incedir) .Soyadı ÇALIŞKAN olanlalar ise karagünlü olarak bilinen (MUHARREM. Oğlu Mustafa (dadı) oğulları Ömer çalışkan bunun oğulları Tuğrul ve Keskin çalışkan.dır) Mustafanın ikinci oğlu Mahmut Çalışkan ve çocuklarıdır).Soyadı DENİZ olanlar Dırıklılar olarak bilinmektedir. Köyümüz samsun mevkiinde Halen Muhtar yaşar Demirin tarlasının yanında yol üstünde duran DIRIĞIN TAŞI. nı Dırık lakaplı deniz ailesinin ataları Ulucaminin yapımında kullanmak üzere getirirken kağnıdan şimdiki taşı düşürmesiyle mevkii adı olarak kalmıştır ismi ÖMER olmalı onun oğlu İSMAİL (İSMİ) ismailin oğlu Muharrem onun oğluda Şevket deniz ve oğulları  Bahattin şerafettin muharrem denizdir bu kabiledende halen köyde  yaşayan yoktur almanyada yaşamaktadır.Keçelioğullarının Bir kısmı Şefatli-Ekinuşağı köyüne göçmüş olup soyadları Erciyes'tir.oradada keçelioğulları olarak bilinirler.

9-ÇALIKLILAR:Bu kabilede halen köyde yaşayan ve soyadları: YAZLAK-ÇELİK olan aile grubudur.Fakat Boranoğulları ile akrabalıkları büyük bir ihtimal olup bu aile ile evlilikler sonucu birbirine karışmışlardır.Bir kısmı Cilfoğlu olarak anılan aileden evlenmiş boranoğulları ayrı bir boy olarak söylensede kız verme ile kaynaşmışlardır boranoğlunun adı bilinmeyip (Koca Ahmet) ve Mahmut) boranın oğludur  yeter  ve  sultan adlı ikide kızı vardır kızlarıda kendi akrabaları ile evlenerek  çalıklılara geldikleri görülmektedir aslen bunların şimdi Pınarbaşı(kayseri) yukarıboran ve aşağıboran köylerinden gelmiş oldukları büyük bir ihtimal olup bizzat gördüğüm boranoğlu deresinin adı oradada olup Gürün yolu üzerinden geçmektedir pınarbaşı ilçesine bağlı köydür   .Bu kabilede irticalen Ağıt ve mersiyeler dizen Boranınkızı Yeter ve onun çocukları olup aynı meziyette olan kadınlar vardır.yaşanan kıtlıklardan dolayı çalıklı kabilesinden aileler gitmişler ve dönmemişlerdir (boranoğlu mahmutun) oğlu mavı mustafa hacer yazlak ve fatma çalışkan kızlarıdır) .boranoğlu kocaahmetin oğlu olmayıp birkızı nuray nurayın anası dönenin alilerden olup belekliden arabın yahyayı eviçine alarak evlenmiş ondan bıttılı /MUSTAFA) oğulları Ahmet yahya mehmetali hezer.dir) .daha sonra yahya başköyden ayşe ile evlenir oğlu REMZİ hezer vefat oğlu kızı eşi Alemlili(güldane) ankarada yaşar kardeşi SAMİ hezer mucurda yaşar oğlu yahya hezer)) çalıklıların anaları boranın sultandır evlilikleri içiçedirÇALIKOSMAN) eşi boranın kızı yeter oğlu Ahmet KÖROĞLU)oğulları azmi mustafa ali yazlak ve oğulları (ÇALIKOĞLU HACI.bunun oğlu Mehmet Yazlak oğulları Mustafa nevzat Hayrullah.ve çocuklarıdır)ikinci oğlu Osman Yazlak ve kızları sevgi yeter zekiye gördal dır) osman oğlu ÖMER oğlu Salih çelik ve oğulları Osman ve Ramazan çelik.dir) kardeşi KADI(SÜLEYMAN) OĞLU Aşık ibrahim ve oğlu Abdulkadir  ve Taner çelik.dir çeliklerde çalıklılarda boranoğullarıda yapılan evlilikle biribirine iç içe geçmişlerdir

10-KÖYLÜOĞULLARI: Bu kabile Kaleciğe çok sonradan gelmişlerdir.Soyadı ÇATAL olan aile olup akraba mozaiği az olup Nevşehirin Yuva köyünden gelmişlerdir. Köye ilk gelen köylüoğlu mensubu köylünün pembe ve yanında getirdiği oğlu (DURMUŞ  Nevşehir yuva köyünden annesinin yanında gelmiştir babasıda yuvalıdır pembe gelince gebeşli familyasından mehmetali ile evlenmiş çoğalmışlardır oğlu Halil ve kızı fadime olmuştur DURMUŞ kırımlı Avşar boyundan Memişin kızı DUDU ile evlenir oğlu Ziya onun oğlu Durmuş Çatal ve oğulları şener Yener Ziya çatal.dır)

11-BOYABATLIOĞULLARI: Kalecik köyünün bir mahallesine isim vermiş olan kabiledir.Aşağı mahalle olarak bilinen mahalle aslen BOYABATLI mahallesi iken değiştirilmiştir.Soyadları: GENÇ-KENÇ-GÜNALTAY-DİKMEN-ÖZDEMİR BOYABATLIOĞLU gibi sonradan değişik soyadları almışlardır.Aile grupları olarak *GÖKBEKİROĞULLARI: Soyadları MEMİŞÇAVUŞ-OĞLU BEKİR GENÇ oğulları Memiş Mustafa ve Hanifi Genç.dir)  (Ekizahmet) çocuğu yoktur-(TopalMustafa) oğulları Mehmet Genç oğulları Turalay ve Mustafa genç)ikinci oğlu Muharrem oğlu Murat Genç.dir)(ABOO) OĞLU İBRAHİM)-Oğulları Osman ve Rahim Dikmen.dir) (ÇİLÖMER.oğlu İbrahim ve oğulları Yaşar ömer ve Metin Genç.dir)*MOLLAİBRAHİM:Bunların soyadı aslen Genç olmakla beraber kısmen değişmiştir.Mollaibrahimin oğulları:((HACI VE OĞLU İbrahim serdaroğlu İBRAHİMİN oğulları Hacıhanifi Hakkı serdaroğulları.dır)-MOLLAMEHMET. BUNUN OĞULLARI Hilmi Boyabatlıoğlu ve oğlu Mehmet/ Hasan Özdemir ve oğulu Serdar.dır) MOLLAOSMAN:Bu boydandır Günaltay soyadını almışlardır.OSMAN oğlu Bekir ve onun oğulları OSMAN ve oğlu Bekir ve ErsinGünaltaydır) NAİL Günaltay Oğulları Ahmet ve Metin Günaltay,dır)üç kızkardeşleri vardır.*ABOLAR:Bu kabile Dikmen soyadın almış olup .İBUUŞ olarak bilinen ve askerlik dönüşü Ankara'nın Bala kazası yakınında hayatını kaybeden İBRAHİM ,Osman ve Rahim dikmenin babasıdır kaleciğe Sinop BOYABAT ilçe baylıktan gelmişlerdir aynı kabileden mollaosmanın kardeşi HIZIR.kızı Ayşe sezer oğlu yok

12-FAKILILAR: Bu kabile Hocalılar olarak anılmışlarıdır.Kalecik köyüne Nevşehir merkezden gelmişlerdir. ilk olarak komşu boğaziçi köyüne Hoca olarak gelmişler bir süre sonra kaleciğe gelmişler ve uzun yıllar Hocalık yapmışlardır.İlk gelen OSMAN  adında bir şahıs ve oğlu HASAN ve onunda oğlu olan seksen yaş üstü grubun bildiği HAFIZ HACIABDULLAH efendidir.Hafız Abdullah çok evlilikler yapmış,Medresede okumuş ve zamanın Alimi olarak;miras,pay ve diğer önemli konularda belirleyici sıfat ve saygıya haiz ilim adamıdır.Uzun yıllar imametlik yapmış ve çocuklarınıda kendi yolunda yetiştirmiştir.Bu kabilenin Fakılı olarak anılması (FAKİH) kelimesi fıkıh ilmini tahsil eylediğinden okumuş anlamında olup kullanılmıştır.Dini ve bütün konulara açıklık getirmiş,içtihada yetkili bir alimdir Hafız Abdullah efendi.İlk evliliğini Gebeşli kabilesinden Gebeş ahmedin bacısı HATİCE ile yapmıştır.Oğulları Hocanınahmet oğlu Hasan Hatipoğlu ve oğullarıdır-HAFIZOSMAN iki kızı Hava veDöndü-)HOCANIN HASAN oğulları Mustafa oğulları Mehmet bilen ve oğulları ikinci oğlu Şuayıb bilen oğulları dilaver servet mustafa bilen hasanın ikinci oğlu NURİ onun oğulları Şükrü Mustafa Yüksel Kemal ve Osman biln.dir) hasanın üçüncü oğlu RİFAThoca OĞULLARI Abdullah ve Hamdi bilendir) küçük oğlu Mehmet ali çocuk yoktur olup kızları :Hocanın Ayşe-Hocanın kızı fatmadır.Fatma Ömerkeanin oğlu Ahmet ile evlenmiş olup Hacı İbrahim-Yaşar-Mustafa ve kızı Nazente Türkmen dünyaya gelmişlerdir. Hocanın AYŞE oğlu boğaziçinden Torun ikinci eşinden Mustafa korkut diğer oğlu Kazım Güneyiktir Fakılıların soyadları BİLEN olmuş ve zamanla değiştirenler olmuştur.

13-GÖKHASANOĞULLARI: Ekizler olarak bilinen sülalenin ilk sanı Gökhasanoğulları olarak anılmıştır.Kalecikte soyadları: AVCI-OYUKTAŞ-KARACAN'dır.Bu sülalenin tamamı Ekizler olarak bilinmektedir.adana kozan Göksu ırmağı civarından gelmişlerdir sis bölgesi olarak da anılmıştırBir rivayete göre köye ilk gelen kabile olarak söylensede kıtlık yıllarında göç vermişlerdir. Diğer bir yaygın kanate göre ekizler Haceliler ve Adeliler kabilesi ile uzak akraba oldukları söylenmiştir.Arazi üzerinde paylaşımlarda bunu destekleyen emareler vardır.Kaleciklte ilk arazinin kıymetli olduğu Öz altındaki tarlaların aslında ekizlilere ait olduğu zamanla ellerinden çıktığı bilinen bir gerçektir.Soyadı Avcı olanlar:Cömbüller ya da Dervişkealer olarak anılan Hacı

 Avcı-onun oğlu ömer irfan hurşit Hüseyin avcı oğullarıdır)Çulluhasan oğlu memiş avcı onun oğulları hasan yılmaz kazım ve menderes avcıdır)  Yusuf avcı oğulları necati ibrahim dursun sedat ve derviş avcı ve çocuklarıdır)karamustafa çocuğu olmayıp yaşar avcı oğulluğudur) ve mor kız adlı kamaş ibrahim güneyik in karısı yeter  )bunlar derviş keanin çocuklarıdır anaları Tunafanın bacısı kara meryemdir).Soyadı Oyuktaş olanlar: (MEHMETEKİZ) onun oğulları Sarı ali çocukları Musa Yüksel oyuktaş)küçüğü Mahmut oyuktaş ve keskin ve aslan oğullarıdır küçüğü Bekir oyuktaş oğulları aytekin haydar mahzar oyuktaş ve çocukları Nasif oyuktaş oğulları mehmet ve önder oyuktaş mehmet ekizli olarak bilinen ekizli gurubudur.Soyadları:Karacan olarak anılanlarda Ömer ekiz oğulu Ahmet karacan oğulları Musurat oğulları suat  onun oğlu nusret)atalay karacan ve oğludur)  ve mehmet ekiz kardeş olduklarından ekizler olarak anılmışlardır.Bunlarda zamanla muhtarlık yapmış olan Ahmet Karacan ve oğullarıdır. (CORUKMUSA kızları elif ve selbi Anneleri çalıklı kızı Zeynep coruk musa çanakkalede şehit düşmüştür) ekizlerden yusuf seferberlikden dönmemiştir bir kızı FATMA oyuktaş (tango)kalmıştır.

14-ADELİLER:Bu kabilede 3 boydan müteşekkil olup ilk soyadları Doğan olan aile grubudur.Ali ve Eliften doğma 1. ADELİNİN MEHMET(muhtarlık yapmıştır Hacıçavuş oğlu Yasin ve Hüsamettin doğan) ALİRIZA oğulları Mehmet kadir recep doğan) üçüncü oğlu Mahzar doğan ve oğulları necip mehmet fatih doğan dır)2-ADELİNİN ÖMER: Köyde muhtarlık yapmış olup DOĞAN ve ÇAĞLAYANOĞLU soyadını taşıyanlar Ali çağlayan( Nuri Çağlayan oğulları ömer özcan önder çağlayan) Hasan Doğan oğulları ömer ilhan sedat doğan ve çocukları bu boydandır..3-HACIKAFA:))Bu boyda adeli gurubundan olup Dellerci Memiş  Doğan diğer adıyla SADIÇ  ve teyrekinin osman ile evlilik yapan sultanın babasıdır. Sadıç ve sultanın anasıda doyduk köyünden Mamalılar aşiretine mensup Hakkıusta kabilesinden ve hacı kafanın kimsesi kalmamıştır

 

15-GÖKMEHMETLİLER:((CERİTLİ) Bu san artık kullanılmamaktadır.Çünkü böyle derin bilgiler yeni nesil tarafından bilinmeyip ilgide duyulmamaktadır.Gökmehmetlilerin ilk sanları CERİTLİ'ler olarak söylenmiş uzun zaman bu sanla anılmışlardır..Ceritliler halen KahramanMaraşın Çağlayancerit kazası civarından ayrılarak göçmüşler kızılırmak boyların takip ederek Kırşehir yöresine gelmişlerdir.Kırşehirin aşiret yapısı kitabında Ceritlilerin konup göçme esnanasında etrafa zarar ziyan verdikleri. Ondan ceritli  adını aldıkları gerçektir Köyümüzdeki Ceritli kabilesi de bu boydan olup asıl kökenleri Avşar olup şimdi.Büyük bir kısmı Keskin ve Kırşehir civarında yaşayan ceritliler büyük bir aşiret kolu olup Kırşehirin Hamitler,Keskinin Ceritkale ve Konurkale cerit Müminli daha pek çok köy aynı boydandır.Ancak köyde bu kabile şimdi MÜDÜRLÜ'ler olarak bilinmektedir.EPİKLİ  olarakda anılmışlardır Soyadı ÖZKAN VE ASLAN olan bu iki aile gurubu kendi aralarında Müdürahmetliler-Karahandikler-ve de Hasanlılar olarak bilinen Köşkerler ve Hacıömeroğullarıdır. Müdür Ahmet  ilk oğlu Muharrem seferberlikte kalmıştır oğlu Hacı özkan ve oğulları muharrem mustafa şaban özkan ve çocukları) (Yusuf özkan oğlu Ahmet ve çocukları Adnan Hasan Yusuf özkan) Karahandik Oğlu Hasan çocukları Yaşar Hanifi Muammer Özkan) Hasan oğlu köşker Mehmet çocukları Akif ve şevket Aslan ve çocukları) Hasanın diğer oğlu Köşker İbrahim çocukları Nurettin ve celal aslan) HACIÖMER oğlu Mehmet çocukları Şenel ve Ömer aslan) bu soy mensuplarıda köyde az bir kısmı kalmıştır.epikli bir manada destanlı bir manada işe şikayetlenen yakınan anlamındadır

16-PAPIRLAR:Bu kabile Soyadı DALGIÇ olan aile olup Fakılı Eskiören yöresinden geldikleri söylenmiştir.Bir kısmıda Gerce köyüne göç etmiş  Bir kısmıda apdi köyünde yaşadığı söylenmiştir köyde az bir aile kalmıştır. PAPIR.oğlu İbrahim oğulları Mehmet oğlu İbrahim Dalgıç)ikinci oğlu Nurullah ve oğlu Murat dalgıç)

17-DEVECİUŞAKLARI: Halen Kalecikte soyadları: URAN-FENAR-HÜYÜK olarak anılan aile gruplarıdır.Molla ahmetliler-Apınınoğulları-ümmihanoğulları aynı boydandır.Bu kabilenin Akcakoyunlu Türkmenlerinden olduğu Kalecik köyüne  hoca olarak geldikleri rivayet olarak anlatılmıştır.Ve buraya Yağılı köyünden geldikleri söylenmiştir.fenar ailesinin ataları mollaahmet oğlu Mustafa çanakkalede şehit düşmüş oğlu Hacı musa çocuksuz)ikinci oğlu  Ahmet oğulları Şenel Yüksel Bünyamin fenar)üçüncü oğlu Mehmet çocukları Necattin fenar onun oğlu Mehmet fenar ikinci oğlu Mustafa oğlu kemal vs üçüncü oğlu Musa çocukları Serhat ve Onur fenar)  uran ailesinin atası Abdullah seferberlikte kalmış bir oğlu Mehmet ve çocukları Abdullah ve Yaşar uran) Hüyük ailesinin ataları esarette kalmış adı mehmet olup  onun oğlu OSMAN oğulları Metin Mehmet Yılmaz Salim Hüyüktür 

DEVECİUŞAKLARI’ndan bir gurup ŞEFAATLİ’nin KABAKİNİ KÖYÜ’nde yaşayan soyadı “ÖZKAYA” olan aile gurubu dur.

Bu boydan bir kısmı HASANLAR KÖYÜNE yerleşen “DİŞLİ” soyadını alan ve HASANLAR VE GÜZYURDU köyündeki “TATLISU” ve “SAYLAM”  aile gurubu ile evlilik sonucu akrabalıkları vardır.

DİĞER KARDEŞİ;

Akkoyunlu Türkmen olan Karaca Kurt aşiretinden Babaları “ALİ VELİ” dir. Kırşehir ili Mucur  ilçesi “HASANLAR”  Köyüne Gelmiştir. Ali Veli nin   6 çocuğu vardır.

Bunların 2 kardeşi HASAN  ile ABBAS  daha önce Nevşehir Avanos İlçesine Bağlı Kabakini Köyüne Yerleşmiştir.

Kabakini köyü 1930 Yıllarına Kadar KIRŞEHİR’e balı kalmış daha sonra NEVŞEHİR, AVANOS bağlanmıştır. 1962 YOZGATA Şefaatli İlçesine bağlanmıştır.

Bunlar da “ÖZKAYA” olarak anılmaktadır.

ALİ VELİNİN HAYATI:  KİMDİR.

         “ALİ VELİ”  KOZAKLI’nın YAĞLI Köyünden geldikleri ve oraya yerleştiği daha sonra  KALECİK köyüne Kırşehir ili Mucur  ilçesi “HASANLAR”  Köyüne Gelmiştir.

 6 Kardeşten HASAN ile ABBAS  daha önce Nevşehir Avanos İlçesine bağlı Kabakini Köyü’ne yerleşmiştir.

Diğer 4 Kardeşleri  ise İNCE MEHMET, KAVAK AHMET, ALİ ve ÖMER   Kırşehir Mucura Bağlı HASANLAR köyüne yerleşmişlerdir.

Bunlar ise burada “DİŞLİ” kabinesi olarak anılan aile gurup dur.

Kırşehir ili Mucur  ilçesi “HASANLAR”  Köyüne yaşamıştır.  6 Çocuğu olan “ALİ VELİ”nin çocukları İNCE MEHMET, KAVAK AHMET, ALİ, ÖMER,  HASAN ile ABBAS ‘dır.

1-İNCE MEHMET;   oğlunun olmadığı, kızlarının olduğu,

2-KAVAK AHMET; oğlunun olmadığı, kızlarının olduğu,

3-ALİ ; Hiç evlenmediği,

4-YUSUF;  ise Ömer adında oğlu olduğu onlardan da Mustafa, Ömer Osman, İbrahim Dişli olduğu,  Mustafa dan ise Süleyman, Fatma ve Ömer olduğu, Ömer den ise Ahmet ve Hava olduğu anlaşılmıştır.

5- ABBAS; oğlu Kadir dir. Onunda oğlu olmamış kızları vardır. (iki kızı Sarıkent’te dir. bir kızı da köyden Elmas dır.)

6-HASAN  (HACI HASAN) ; Kızı Kezban Zeynep, oğulları; Yaşa, Şerafettin ve Remzi dir.

Bu iki kardeş ABBAS ile HASAN ise daha önce Nevşehir Avanos İlçesine Bağlı Kabakini Köyüne yerleşmiştir.

 Aynı zamanda köyün kurucularından oldu söylenmektedir. Kabakini köyü 1930 Yılına kadar KIRŞEHİRE balı kalmış daha sonra NEVŞEHİR AVANOS ilçesine bağlanmış, 1962 YOZGATA Şefaatli İlçesine Bağlanmıştır.

 

HASAN  (HACI HASAN) ; KİMDİR;

 •  “(Hacı)  Hasan” Ali VELİ’nin oğlu olup Anasının adı Maviş dir.
 • 01.07.1862 (1278 Miladi) doğumlu olup, İlk Eşi Süleyman ve Havva kızı AYŞE dir.
 • Ayşe den Bir kız doğmuştur. Bu da KEZBAN ZEYNEP dir. Kayıtlarda 01.07.1887 doğumlu olup evlendikten 8 ay donra  (Miladi;02.05.1327)  15.05.1911 yılında Vefat ettiği anlaşılmaktadır. Kabri Karasanlı- Urumevi köyündeki Mezarlığın olduğu babam “Şerafettin” tarafından söylenmiştir.

 

 •  İkinci Eşi: FATMA dır. Ondan da Oğulları YAŞAR, ŞERAFETTİN ve REMZİ dir.
 • HACI HASAN
 • Dedemiz Kabakini Köyünün Kurucularından olduğu söylenmektedir.
 • Hasan dedem Köyde ilk deve ile 3 ay Hacca gitmiş, 3 ayda da dönüş yaptığı söylenmektedir. Haç dan döndükten 40 gün sonra da 15.11.1929  tarihinde  Vefat  ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır.
 • İkinci Eşi   FATMA
 •  Başköy den Babası Ali Rıza AYDOĞAN Anası Feride’nin  kızı dır. Nüfus da resmi kaydı yoktur.
 •  Kardeşleri; oğlan kardeşi; Ahmet, Halis, Hüseyin, kız kardeşi; Emine, Muteber, Kürcü, Cişan ve Hanım dır.

 

 • FATMA  EBEMİZ KİMDİR.

           Dedemizin 3 erkek çocuğu vardır. Oğulları YAŞA, ŞERAFETTİN ve REMZİ dir. Dedemizin ölümünden sonra  Ebemiz  3 çocukla ortada kalmıştır. Yokluk içerisinde, bunun üzerine çocuklarına babalık yapabilecek  Kaye’nin (kahya) uşaklarından Mehmet Mustafa’nın oğlu Hasan ile evlenmiş ondan da bir çocuğu “CELAL  YILMAZ” olmuştur. 24.04.1998 tarihinde vefat etmiş olup,  Kabri Kabakini Köyü Mezarlığında dır.

 HASAN  (HACI HASAN) ÇOCUKLARI;

1-      KEZBAN ZEYNEP 01.07.1887 doğumlu olup evlendikten 8 ay donra

(Miladi;02.05.1327)  15.05.1911 yılında Vefat ettiği anlaşılmaktadır.

2-  YAŞA ÖZKAYA

     02.04.1913 doğumlu olup, 10.03.1998 tarihinde Vefat etmiştir. 9 Çocuğu vardır.

                Yaşar ve Fadime’nin Çocukları; 1-HALİME,  2-SABRİ, 01.07.1948 kabakini köyü doğumlu olup, 18.08.2011 tarihinde vefat etmiştir.  Kabri Kabakini Köyü Mezarlığındadır. Eşi. Hacıbektaş Hasanlar Köyünden Ahmet ve Nazik’in kızı Zekiye olup, 11.02.2011 tarihinde vefat etmiştir.  Kabri Kabakini Köyü Mezarlığındadır. Çocukları; İdris, Mukadder, Yaşar, Suat dır. 3-ŞAZİYE, 4-DÖNDÜ, 5- FADİME, 6- NERİMAN, 7-ZAFER  03.05.1958 kabakini köyü doğumlu olup,  Çocukları; Hakan, Okan, Leyla, Tülay, Murat dır. 8- AYŞE, 9-(HACI) HASAN 10.09.1964 Şefaatli doğumlu olup,  Çocukları; Mustafa, Ömer, Nazile, Selim dir. 28.07.2010 tarihinde vefat etmiştir.  Kabri Kabakini Köyü Mezarlığındadır.

3-  ŞERAFETTİN  ÖZKAYA

           07.03.1923 Doğumlu olup, 09.02.2007 tarihinde Vefat etmiştir. 10 Çocuğu vardır.

           Şerafettin ve Feride Özkaya’nın çocukları. 1-CEMANUR,  uşakları Ayhan, Nesrin, Nebahat, Aslıhan dır. 2- NİMET, 3-ABDULVAHAP  uşakları; Kızı Nalan “çocuğu Berat Anıl dır”  ve  oğlu Şerafettin Metehan dır). 4- BEKİR; oğlu, Özkan ve kızı Feride dir, 5-SÜLEYMAN kızıdır. Kızı Gizem dir. 6-DUDU Uşağı İbrahim dir. 7- ZELİHA, 8-NİHAT  Uşakları kızı Gülhan, oğlu Vahap dır. 9-NAZMİYE  Uşakları; Mehmet Ali dir. 10-GÜLCAN dır.

4-  REMZİ ÖZKAYA

     10.12.1924 tarihinde doğmuş, 31.05.2001 tarihinde Vefat etmiştir. 8 Çocuğu vardır.

      Remzi ve İsmina’ın Çocukları; 1-  TUĞRUL Çocukları, Menmune, Adnan,  Mehtap dır.  2- ZÜMRÜT Çocukları, Halil, Erkan,  Hilal  dır. 3-HACI  Çocukları; Aylin, Aydın, Aysun dır.      4- CENGİZ  Çocukları; Emre ve Aynur dır. 5-SÜLEYMAN  Çocukları; Muhammet Remzi ve Özge dir. 6- EMİNE  Çocuğu; Kaan dır. 7-MESUT Çocukları; Tuçe ve Remzi dir.  8-ŞEREF  Çocukları; Özkan ve İsminaz dır.

DEVECİUŞAKLARI BÖLÜMÜNÜ HAZIRLAYAN:
Abdulvahap ÖZKAYA kabakini köyü  FERİDUN TÜRKMEN

abdulvahap64ozkaya@gmail.com/ ANKARA

18) GEBEŞOĞULLARI:Bu kabile halen aynı soyadı taşıyan ve zamanla soyadlarını değiştiren . kabile Gebeş Ahmet  oğulları Hacı Ahmet ve Gebeş Mehmetten çoğalmışlardır.İsmen anıldıkları (Gebeşli mahallesi) mahalle hemen hemen tamamıyla aynı kabileden olup zamanla soyadı değişikliği ile ya da evlilikler sonucu ayrı ayrı boylara ayrılmışlardır.Kaleciğe  nereden geldikleri kesin olarak bilinmemektedir.Bu iki kardeşten çoğalmış sanları değişmiştir.HACI AHMET: şimdi soyadları ÜNSAL olan MULLAMUSAoğlu mustafa ikinci oğlu AHMET oğulları Kadir veHasan Ünsal) NUMANOĞULLARI Şaban oğulları şevket Selim ünsal)Fahri oğulları erdal cihan halil ünsal Hayrettin oğulları Fatih ve Savaş sancaktaroğlu) HALİL OĞULLARI İlhami ve mustafa gebeşoğlu ve oğulları alpaslan ve halil gebeşoğlu)MULLAMEHMET OĞULLARI Halim Ahmet ve Memiş ünsal) MULLAMUSA oğulları selahattin mevlüt ve hidayet ünsal) .HACIAHMET oğlu İBRAHİM(HACIBİLİ) :Şimdiki soyadları ÇINAR olanİ İBRAHİM çınar ve oğlu ümüt çınar) ALİÇINAR oğulları Kadir Ahmet ve Uğur çınar) aile grupları.GEBEŞMEHMET :Şimdi soyadları SEZER olarak bilinen Karaömer oğlu seyfe ve bunun oğulları yaşar ve yusuf sezer ve yine bunların oğulları seyfe ve orhan sezer.Hızır oğulları ömer,mustafa,ahmet,ali sezer ve oğulları : Mehmet Ali oğlu şükrü sezer : Soyadları YAVUZ olan Bodukahasanlar yani LOPURLAR.ALİÇAVUŞLAR:Soyadları yavuz olan aileler MEHMET oğlu yusuf yavuz ve çocukları) babaları YUSUF) olan Hasan Memiş mehmet Ali Musa yavuz ve oğulları  GÜNEYİK ve YEŞİLTEPE olarak bilinen sülaleler evliliklerle birbirilerine iç içedir) .Soyadları KORKUT olan Halil ve Mustafa Çavuş ve oğullarıda Gebeş Mehmet torunlarındandır. Şimdi soyadları yeşiltepe olan ailelerin atası alifakı oğulları (ibrahim) oğulları ali hacı seyfe yeşiltepe ve oğ KARAHASAN) oğlu yusuf bunun oğlu ömer güneyik) ALİ oğulları tahsin mehmet ahmet yusuf talip güneyik) OSMAN)oğlu metin güneyik)  doçent doktor hakan kırımlı Bilkent ünüversitesi öğretim üyesi türkiyede ki kırım tatar ve Nogay köy yerleşimleri  adlı kitabında sayfa 538 ordu ili Aybastı ilçesi sarıyar köyünde19 ve 20 yüzyıllarda muhtelif yerlerden gelme kabilelerden biride gebeşoğulları kabilesinin yaşadığı anlatılmaktadır kalecikdeki gebeş oğulları ile bağlantılarının olduğu teyide muhtaç bir çalışmadır

19)KARAHASNLILAR(KELÖMERLİLER):Bu sülaleden Kalecikte yaşayan ve soyadlar AY olan sülaleler olup -MOLLAYAKUPLAR: Bu zat MAMO koca olarak bildiğimiz İbrahim Kızılırmak mollayakubun oğlu dur ve oğlu olmayıp kızları nade ayşe fadik olmuş Kelömerli ailesindendir.-KELÖMERİN HACILAR:Soyadları AY olan Yakupoğlu Emin ve (hacı oğulları koca Yaşar ve bunun oğulları murat ve yılmaz ay ikinci oğlu  Mustafadır. Oğulları ömer kazım ahmet ay-:kekeç Ahmet oğlu durdu ve oğulları turap ve ibrahim konaklı ve çocukları) Yahya  Yakubun kardeşi olup 1930'lu yıllarda kalecikten ayrılmış ve bir daha dönmemiştir.Torunları Manisa ilinin Akhisar ilçesinin köyünde yaşamaktadırlarkekeç .Ahmet oğlu Durdu ay ve oğulları  kelömerlidir.

20) KADİRLİLER_DELİMEHMETOĞULLARI: Kalecikte soyadları ÇAM olan aile gurubudur.PAŞA(HALİL) ve KÖRMUSTAFA ve bunlarında babaları HASAN olup Mustafanın oğlu olmayıp  ev içine belekli köyünden Dönme Halilin oğlu Mehmedi almış MEHMET KADİRLİNİN Fati ile evlenmiş  onlarında çocukları olmamıştır. PAŞA(HALİL)'nın Hacı İbrahim ve Hacı Mehmet adında oğulları olup hatice ve zade kızları onların halen bir kısmı köyde yaşamakta bir kısmıda göç etmişlerdir.Hacıibrahim oğulları Harun Yaşar Halil çam ve bunların çocuklarıdır )Hacımehmet(hobacı) oğulları Kemal ve halil çam) bu kabile kadirli aşiretine mensupdur kadirliler adananın kadirli ilçesinden gelme olup bu Ailenin büyükleri zamanla adana ilinin yolgeçen beldesinde yaşamışlardır adı(pembe) olan büyük halalarıdır

21) KARAHASANOĞULLARI: Bu kabile şimdi Soyadları SEZEN ve TAM olan aile gurubudur.-ZOBAROSMAN: Oğlu Hasan Sezen oğulları ali ve osman sezen osmanın oğlu burhan alinin oğlu hasan sezen) ve diğer oğlu  -ALİ: İzmire kıtlık zamanında göçmüştür.Oğlu yaşar ve çocukları İzmirde yaşamaktadır).-MUSTAFA : Adanalı olarak anılan Mustafa Sezen Kıtlıkta Adananın Feke ilçesinde uzun yıllar çobanlık yapmış köye yetmişli yıllarda dönmüş ve uzun süre bekçilik yapmıştır.Çocuğu olamayıp bekar ölmüştür.-AHMETÇAVUŞ: Soyadı TAM olan hacının babasıdır göçmüştür.Ahmet ve Kadirin tam  .-HACI VEZİR : Bu şahsın bir kızı olmuş Hacıtali ile evlenmiş ve çocuksuz ölmüştür.-Hava vezirin kızı anası hasanlarlıdır)DELİBAYRAM: Bayram Karoğlanın bacısı Haçik ile evlenmiştir.Bir kızı boğaziçinde Nazente  bir kızı doydukta Kibar ve oğlu Mulla bağlıcaya göç etmiş ve orada ölmüş olup çocukları vardır.

22) MOLLAYUSUFLAR : SOYADI PUNAR olan ailenin ataları (MUSTAFA) belekli köyünden soyadı doğan olan aileden evlenir  oğlu mollayusuf olur. Mollayusuf Abolardan Zeynep in kızı ile evlenir  HAMDİ olur hamdi ilk olarak emirlilerden karaalinin kızı EMİNE ile evlenir muhsin olur ikinci olarak eskidoğan köyünden kızkardeşi fateyin kaynı mustafa ile evlenen karagelin fadime eşi ölünce HAMDİ ile evlenir kızı zeynep ateş olur üçüncü evliliğini güzyurdu köyünden meryem ile yapar meryemden oğulları Yusuf  OĞLU hamdi- Haluk punar almanyada yaşarlar) Mustafa; oğulları Atakan (ankarada) ve Muharrem punar alanyada yaşar)-Recep punar oğlu hamdi ve mehmet punar kırşehirde yaşar ve köyden göçmüşler .molla yusufun immi adında bir kızı olmuş molladuran oğlu niyaz ile evlenmiş çocukları olmamıştır molla yusuf  mederese tahsili yapmış Belekli köyünde imamlık vazifesinde bulunmuştur. 1925 yılında vefaat eden ikinci göbek dedemiz ÖMER keanın cenazesinin  tekvinini hafız HACIABDULLAH efendi ile Yağmur altında ifa etmişlerdir

23) TEYREKİLER:Bu kabileden hemen hemen kalmamıştır teyreki nin ismi ÖMER.Teyrekinin oğlu osman Osman oğlu mahir  oğulları erdoğan ve osman kılıç dır Kızı Döndü ve Ayşe yaşamaktadır.Akraba olarak ta Adelliye ve Karagünlülere(DADILARA) yakınlığı olup Osmanın bacısı teyrekinin fadime de ölmüş torunları vardır.Teyrekinin Osman 1314 doğumludur.esas evinin yerinin kocahayrının evinin yeri olup şimdiki yalçın aile gurubuna temelden akrabadır

24) KÜRT AHMETOĞULLARI(EYVAZLILAR): Eyvazlılarda kalecik köyüne gelen üçüncü sıradaki Akcakoyunlu türkmenlerinden olup Yağlı köyünden Küllüce köyüne ve orada bir zaman kalıp Kaleciğe gelmişlerdir. Eyvaz ın adı musa olup oğlu Ahmet ünal oğlu İbrahim onun oğlu Ahmet ünal ankarada yaşarlar İKİNCİ OĞLU Hacı ünal oğlu Dilaver ünal) ÜÇÜNCÜ OĞLU Fehmi oğulları Ramazan avni hamdi özen) ve küçük oğlu kenan  ünal oğlu kemal ankarada yaşar  soyadı EYVAZOĞLU olan aile Mehmet ve oğlu Yüksel onun oğulları Tuncer ve Mehmet Eyvazoğludur.Çalıklı kabilesi ile akrabalıkları vardır.İlkokul Kayıtlarında künyeleri Kürtahmetoğulları olarak geçmektedir.

25) KARAMUSALLILAR: Buraya Kayaltı köyünden geldikleri söylenir soyadları MUMCU olan aile gurubudur.Musadan yaşar fadime Mustafa:Mustafadan Lütfiye(-Bayram oğlu kemal mumcu)-Perihan ve ikici evliliğinden Mehmet ve Perdane mumcu doğmuşlardır.Köyde kızları ve torunları yaşamaktadır.Musanın ikinci oğlu Yaşar köralilerden bozmemedin kızı gökkız Fadime ile evlenmiş çocuğu olmadan ölmüştür.

26) HACIMEHMETOĞULLARI: Buraya Kayaltı köyünden geldikleri söylenir.İki aileden müteşekkil olup -SAKALLIOĞULLARI: şimdi soyadları ÖZCAN olan Abdurahman onun oğlu Yusuf yusufun oğlu Ali özcan oğulları HACI hacının oğulları şahin ve şaban özcan)ikinci oğlu MUSA oğulları Muammer ve Erol özcan)  ÜÇÜNCÜ OĞLU RİFAT OĞLU Neşet özcan) küçüğü Yusuf  özcan şeref özcan ve mehmet özcan ve oğulları) a.-TOPALHACILAR: bunların soyadları AKTEPE (HACI) OĞLU HACIMEHMET  oğlu aziz aktepe bunun oğulları mustafa mehmet muammer aktepe) ikinci oğlu halil oğulları ramazan kamil sezai ve bayram aktepe) HASAN oğlu murat aktepe) FEVZİ oğlu  mehmet .Sakallıoğullarının kayaaltı köyünde yakın akrabaları vardır.Özcan ve Aktepe sülaleleri amca oğullarıdır.kayaltındaki sakallıoğulları akrabalarıdır eveliyatının yüksekli köyünden geldikleri rivayet edilir

* YUKARIDA 26 ANA KABİLE OLARAK SIRALADIĞIM VE UZUN ZAMANDIR ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIM KİTABIMIN KONUSU SADECE BİLİNMEYENLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKARTMAK VE BUNLARI BELGELEMEKTİR.

KAYNAK: FERİDUN TÜRKMEN @ 2007 TEL:05454285070

Tasarım:Mehmet KASIMOĞLU

 

 

1-KIRIMLILAR          2-ALİ'KEALİLER                   3-EMİRLİLER

1-Hacıismailliler       1-Ömer'kaliler                  1-Emirahmetliler

2-Cıbırhüseyinliler     2-Molladuranlılar              2-Emirosmanlılar

3-Karadervişliler        3-Hacıaliçavuşlular           3-Çöllolar

4-Avşar Ömerliler      4-Kocamustafalılar            4-Çilooğlanlılar

5-Kocahacıoğulları     5-Hacıhüseyinliler

6-Süllüler

 

4-DEVECİ UŞAKLARI       5-ÇOLAKAHMETLİLER   6-KARAMEHMETLİLER

1-Mollaahmetliler                1Halilliler                              1Karaoğlanlılar

2-Hevseler                         2-Hacıibrahimliler                    2-Hamzalılar

3-İmmahanoğulları

 

7-ESELLİLER                8-KEÇELİOĞULLARI                   9-ÇALIKLILAR

1-Çürükibrahimler         1-Keçelioglu Musalar               1-Çaloğulları

2-Kadiroğuları               2-Karagünlüler                       2-Cafarlılar

3-Hasanoğulları             3-Dırıklılar                             3-Boranoğulları

10-BOYABATLILAR                 11-HOCALILAR     12-KÖYLÜOĞULLARI

1-Mollaibrahimoğulları          -Hocanınhasanlar    1Hacıdurmuşoğullular

2-Gökbekiroğulları                 2-Hocanınahmetliler

3-Mollaosmanlar                    3-Hafızosmalılar

4-Çilömerler

5-Topalmustafalar

6-Abolar

13-GÖKHASANOĞULLARI   14-ADELLİLER         15GÖKMEHMETLİLER 

1-Çoruklular                         1-Hacıkafalar                 1-Müdürlüler

2-Mehmetekizler                  2-Mehmetkealiler       2-HacasanlıKöşkerler

3-Ömerekizler                      3-Ömerkealer                3-Hacıömerliler

4-Dervişkealiler

5-Çulluhasanoğulları

16-GEBEŞLİLER           17-HACIALİOĞULLARI        18-TAYBALAR

1-Hacıbililer                       1-Karaoğlanlılar            1-Papırlılar

2-Mollamusalar                 2-Delimustafalar            2-Hazimliler(Gercede)

3-Boynueğriler                  3-Kocaömerliler

4-Hasanlar                         4-Hacasanlılar

5-Karaömerliler                 5-Hacıalimehmetliler

6-Keleşoğulları

19-KARAHASANLILAR  20-KELÖMERLİLER 21 DELİMEHMETOĞULLARI

1-Zobarosmanlılar       1-Mollayakupoğulları   1-Körmustafa(Kadirliler)

2-Vezirler                      2-Kelömerinhacılar     2-Hasanoğulları(Paşalar)

3-Ahmetçavuşlular      3-Deliyahyalılar

4-Delibayramlılar

22-KÜRTAHMETOĞULLARI      23-TEYREKLİLER   24-KORKAKLILAR

1-Eyvazahmetliler                   1-Kabakosman         1-Mollayusuflular

2-Eyvazmehmetliler                2-İmmi

3-Eyvazibrahimliler

25-KARAMUSALLILAR                26-MEHMETOĞULLARI

1-Mullanınyaşa                          1-Topalhacılar

2-Mullanınmustafa                     2-Sakallıoğulları

 

KAYNAK: FERİDUN TÜRKMEN @ 2007

Görüş-Öneri-Bilgi için: e-posta adresi: feridunturkmen@ilkposta.com TEL:05454285070

KAYNAK GÖSTERİLMEDEN VE İZİN ALINMADAN YAYINLANAMAZ kalecikkasabasi@hotmail.com

Copyright 2009 © kozaklikalecik.com Tüm Hakları Saklıdır

YÖNETİM VE TASARIM:MEHMET KASIMOĞLU

 


Yorumlar - Yorum Yaz